Poradnia ECHO - Terapie

Terapia logopedyczna

 • normalna 60min – 100zł
 • normalna 45min – 80zł
 • głoska R z wibratorem i elektrostymulacją 60min – 120zł
 • jąkanie 90min – 150zł
 • miofunkcjonalna 60min – 120zł
 • masaż logopedyczny 30min – 80zł
 • dysfagia, ślinienie 60min – 130zł
 • wędzidełka językowego przed / po frenotomii 30min – 80zł
 • mutyzm wybiórczy – wg indywidualnych ustaleń
 • elektrostymulacja:
  1. jedne obszar – 50zł
  2. za każdy kolejny +30zł
 • kinezjotaping
  1. przy zajęciach – 20zł do ceny zajęć
  2. osobno – od 50zł

Terapia psychologiczna - 150zł

Terapia neurologopedyczna – 90zł/45min, 110zł/60min

Terapia pedagogiczna

 • nauka czytania / pisania / matematyki 60min – 100zł
 • zajęcia poprawiające koncentrację uwagi 60min – 100zł
 • trening ortograficzny 60min – 100zł

Terapia ręki 60min – 100zł

Terapia ręki z masażem – 130zł

Bilateralna integracja 60min – 120zł

Terapia centralnego przetwarzania słuchowego 60min – 100zł

Trening Umiejętności Społecznych TUS - 120zł

Integracja sensoryczna 55min – 100zł