Poradnia ECHO - Diagnozy

Trudności szkolnych - 600zł, dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Kompletna diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dziecka. Obejmuje 2 spotkania po 2h, podczas których specjaliści diagnnozują określone obszary inteligencji oraz rozwoju funkcji poznawczych, jak również mechanizmów kompensacyjnych. Diagnoza prowadzi do wykrycia przyczyn niepowodzeń i trudności edukacyjnych dziecka oraz umożliwia jak najpełnijsze określenie dla niego działań pomocowych (terapeutycznych).

Dyskalkulia, ryzyko dyskalkulii – 800zł

Podczas trzech spotkań po 2h przeprowadzana jest wyczerpująca diagnostyka psychologiczno - pedagogiczna trudności, również pod kątem ich przyczyn. Efektem jest uzyskanie szczegółowej wiedzy odnośnie przyczyn, ich przełożenia na funkcjonowanie edukacyjne, zdiangozowanie mechanizmów kompensacyjnych oraz wskazanie jak najbardziej dopasowanych metod terapeutycznych.

Diagnoza dojrzałości szkolnej – 500zł

Diagnoza psychologiczna - 250/350zł

Diagnoza najnowszą baterią testów do badania inteligencji. Czas trwania spotkania 2-3h.

  • normalna, z IQ – 250zł
  • z badaniem organicznym (dla orzecznictwa ZUS, KRUS)– 350zł

Diagnoza pedagogiczna - 450zł

Obejmuje diagnozę rozwoju funkcji poznawczych (słuchowo-językowych, wzorkowo-przestrzennych, wzrokowo-ruchowych) oraz umiejętności szkolnych - adekwatnie do wieku i klasy. Czas trwania spotkania: 1,5-2h.

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – 500zł

Diagnoza integracji sensorycznej - 500zł

Diagnoza logopedyczna - 200 zł

Diagnoza neurologopedyczna – 250zł

Diagnoza jąkania – 200zł

Diagnoza odruchów oralnych – 200zł

Diagnoza wędzidełka – 100zł

Diagnoza kwalifikująca do zajęć nauki czytania / pisania – 150zł

Diagnoza qEEG do Biofeedback – 200zł

Diagnoza bilateralnej integracji – 200zł

Diagnoza ADHD

  • Test moxo – 250zł
  • Moxo + psycholog + pedagog / logopeda – 700zł

Badanie słuchu

  • audiometria tonalna (11 częstotliwości) – 100zł
  • badanie centralnego przetwarzania słuchowego – 100zł
  • pakiet – 180zł