Poradnia ECHO - Diagnozy

Trudności szkolnych - 800zł, dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Kompletna diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dziecka. Obejmuje 2 spotkania po 2h, podczas których specjaliści diagnnozują określone obszary inteligencji oraz rozwoju funkcji poznawczych, jak również mechanizmów kompensacyjnych. Diagnoza prowadzi do wykrycia przyczyn niepowodzeń i trudności edukacyjnych dziecka oraz umożliwia jak najpełnijsze określenie dla niego działań pomocowych (terapeutycznych).

Dyskalkulia, ryzyko dyskalkulii – 1000zł

Podczas trzech spotkań po 2h przeprowadzana jest wyczerpująca diagnostyka psychologiczno - pedagogiczna trudności, również pod kątem ich przyczyn. Efektem jest uzyskanie szczegółowej wiedzy odnośnie przyczyn, ich przełożenia na funkcjonowanie edukacyjne, zdiangozowanie mechanizmów kompensacyjnych oraz wskazanie jak najbardziej dopasowanych metod terapeutycznych.

Diagnoza dojrzałości szkolnej – 700zł

Diagnoza psychologiczna - 350/500zł

Diagnoza najnowszą baterią testów do badania inteligencji. Czas trwania spotkania 2-3h.

  • normalna, z IQ – 350zł
  • z badaniem organicznym (dla orzecznictwa ZUS, KRUS)– 500zł

Diagnoza pedagogiczna - 500zł

Obejmuje diagnozę rozwoju funkcji poznawczych (słuchowo-językowych, wzorkowo-przestrzennych, wzrokowo-ruchowych) oraz umiejętności szkolnych - adekwatnie do wieku i klasy. Czas trwania spotkania: 1,5-2h.

Diagnoza integracji sensorycznej - 800zł

Diagnoza logopedyczna - 250 zł

Diagnoza neurologopedyczna – 300zł

Diagnoza jąkania – 350zł

Diagnoza odruchów oralnych – 200zł

Diagnoza wędzidełka – 100zł

Diagnoza kwalifikująca do zajęć nauki czytania / pisania – 180zł

Diagnoza qEEG do Biofeedback – 250zł

Diagnoza ADHD

  • Test moxo – 450zł
  • Moxo + psycholog + pedagog / logopeda – 1000zł

Badanie słuchu

  • audiometria tonalna (11 częstotliwości) – 100zł
  • badanie centralnego przetwarzania słuchowego – 140zł
  • pakiet – 200zł