Poradnia ECHO - Diagnozy

Trudności szkolnych ( w tym: ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

 • klasy 0, 1-3 SP – 500zł
 • klasy 4-8 – 500zł
 • ponadpodstawowa – 600zł

Dyskalkulia, ryzyko dyskalkulii – 600zł

Diagnoza dojrzałości szkolnej – 450zł

Diagnoza psychologiczna

 • normalna, z IQ – 200zł
 • z badaniem organicznym – 350zł

Diagnoza pedagogiczna

 • przedszkole, szkoła podstawowa – 400zł
 • szkoła ponadpodstawowa – 450zł

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – 400zł

Diagnoza integracji sensorycznej - 500zł

Diagnoza logopedyczna - 200 zł

Diagnoza neurologopedyczna – 200zł

Diagnoza jąkania – 200zł

Diagnoza odruchów oralnych – 200zł

Diagnoza wędzidełka – 100zł

Diagnoza kwalifikująca do zajęć nauki czytania / pisania – 150zł

Diagnoza qEEG do Biofeedback – 200zł

Diagnoza bilateralnej integracji – 200zł

Diagnoza ADHD

 • Test moxo – 250zł
 • Moxo + psycholog + pedagog / logopeda – 700zł

Badanie słuchu

 • audiometria tonalna (11 częstotliwości) – 100zł
 • badanie centralnego przetwarzania słuchowego – 100zł
 • pakiet – 180zł