WSPÓLNIE POKONUJEMY TRUDNOŚCI


  1. O mnie
  2. Oferta
  3. Projekty
  4. Kontakt

Echo-nauka

Kapitał ludzkiUnia Europejska

1.09.2011-31.12.2011 r. to okres realizacji projektu „Zaklinacz złości” dla 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn) z terenu powiatu gorlickiego.

Projekt Echo Nauka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Numer projektu: POKL.09.05.00-12-007/11

Projekt ma na celu: Wykształcenie umiejętności trenerskich radzenia sobie w sytuacjach trudnych w odniesieniu do pracy z dziećmi / młodzieżą z problemami
cele szczegółowe projektu:
1. Nabycie umiejętności stosowania technik zapobiegania konfliktom przez osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.
2. Udoskonalenie techniki kontroli negatywnych emocji oraz nabycie umiejętności prospołecznych.
3. Wypracowanie kwalifikacji do pracy z osobami agresywnymi i z problemami.
4. Zapoznanie się z terapeutyczną funkcją literatury i wykorzystaniem jej w pracy z osobami w trudnych sytuacjach życiowych.

Projekt będzie trwał 4 miesiące, do 15 września 2011 planowana jest rekrutacja uczestników – Regulamin Rekrutacji.

W ramach projektu przewidziano:
1. Kurs Praktyk TZA ART (Treningu Zastępowania Agresji) – prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów z Instytutu Amity w Warszawie
2. Warsztaty z biblioterapii

Trening Zastępowania Agresji to 4 kolejne dni zajęć po 8 godzin. W każdym dniu został przewidziany dla uczestników obiad. Terminy spotkań zostały ustalone tak, aby obejmowały 2 dni weekendu (sobota + niedziela) oraz 2 wcześniejsze (czwartek, piątek) bądź późniejsze dni (poniedziałek, wtorek).

Uczestnicy zajęć otrzymają komplety materiałów edukacyjnych oprócz tych gwarantowanych przez Instytut Amity.

Warsztaty biblioterapii zostaną przeprowadzone w takich samych grupach jak te ustalone dla potrzeb TZA ART. Zajęcia będą odbywały się w soboty (w ustalonych terminach).