WSPÓLNIE POKONUJEMY TRUDNOŚCI


  1. O mnie
  2. Oferta
  3. Projekty
  4. Kontakt

Porachujmy sobie

Kapitał ludzkiUnia Europejska

1.09.2011-29.02.2012 r. to okres realizacji projektu „Porachujmy sobie” skierowanego do 15 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Łużna współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Porachujmy sobie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Numer projektu: POKL.06.03.00-12-001/11

Projekt ma na celu: Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej w zakresie Podatkowej Księgi przychodów i Rozchodów oraz Księgi Handlowej z wykorzystaniem programów komputerowych oraz nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto ukończenie zajęć w ramach projektu wykształci:

  • Umiejętność dokonywania ewidencji operacji podatkowych oraz ich kontroli,
  • Znajomość zasad sporządzania deklaracji podatkowych oraz oceny ich prawidłowości,
  • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących prowadzenia księgowości oraz posługiwania się przepisami w zakresie zagadnień podatkowych,
  • Umiejętność sporządzania typowych dokumentów towarzyszących operacjom księgowym,
  • Znajomość zasad pisania cv, listu motywacyjnego oraz zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt będzie trwał 6 miesięcy, do 15 września 2011 planowana jest rekrutacja uczestniczek – Regulamin Rekrutacji.

Kurs księgowości komputerowej będzie prowadzony przez okres 5 miesięcy dla grupy 15 kobiet. Zostanie przeprowadzone 250h zajęć (240 księgowość + 10 aktywizacja zawodowa). Uczestniczki zostaną podzielone na grupy szkoleniowe (5 grup po 3 osoby), będą miały zajęcia praktyczne po 2h w tygodniu przez okres 5miesięcy – 60h na grupę. Zajęcia będą się odbywać wg ustalonego na każdy m-c harmonogramu.

Opłacony będzie dojazd do Gorlic, uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe (książki z zakresu tematycznego). Osoba prowadząca – księgowa z wieloletnim stażem Pracy. Zajęcia będą odbywały się w Biurze Rachunkowym ul. 3 Maja 10.

Kurs księgowości będzie obejmował m.in.:
1. ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w księdze handlowej
2. stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
3. identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem,
4. identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
5. obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
6. sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
7. ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami
8. kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych