WSPÓLNIE POKONUJEMY TRUDNOŚCI


 1. O mnie
 2. Oferta
 3. Projekty
 4. Kontakt

Gimnastyka buzi i języka

Kapitał ludzkiUnia Europejska

31 maja 2011 roku dobiegła końca realizacja projektu „GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – terapia logopedyczna dla uczniów SP im. W. Potockiego w Woli Łużańskiej i SP nr 2 w Łużnej”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Numer projektu: POKL.09.05.00-12-266/10

Wnioskodawca oraz instytucja realizująca:
Gabinet Terapii Pedagogicznej „ECHO” Katarzyna Joanna Kawa
ul. 3 Maja 10 38-300 Gorlice, Łużna 407 38-322 Łużna

Projekt miał na celu: wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów z terenów wiejskich związane ze skuteczną terapią wad wymowy poprzez oddziaływanie na przyczyny tych trudności, czemu posłuży specjalistyczna terapia logopedyczna ukierunkowana bezpośrednio na każde dziecko w okresie 1.12.2010 r. – 31.05.2011 r. Ponadto zrealizowane zostaną cele:

 • korygowanie zaburzeń mowy i nieprawidłowości systemu językowego;
 • wywołanie prawidłowego schematu wymowy zaburzonych głosek;
 • utrwalenie poprawnej wymowy głosek w wyrazach, zdaniach, wyrażeniach;
 • kształtowanie prawidłowej dykcji przez ćwiczenie precyzyjnej wymowy głosek.

Projekt trwał 7 miesięcy, od 1 listopada 2010 r. w tym zajęcia – 6 miesięcy. Grupę docelową stanowiło 35 uczniów klas 1 – 6 (11 dziewczynek i 24 chłopców) ze szkół objętych Projektem.

Dla wszystkich uczniów objętych projektem przewidziano:

 • 120 godzin zajęć specjalistycznych z terapii logopedycznej dla 25 uczniów – SP nr 2 w Łużnej,
 • 60 godzin zajęć specjalistycznych z terapii logopedycznej dla 10 uczniów – SP w Woli Łużańskiej.

Oddziaływania w ramach terapii logopedycznej to:
1. Ćwiczenia wstępne – ukierunkowane na usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy), rozwijanie kinestezji artykulacyjnej, kształtowanie słuchu fonematycznego oraz wyrabianie toru oddechowego dla mowy. Kształtowanie wymienionych funkcji jest niezbędne do prawidłowego wywołania brzmienia głosek.
2. Ćwiczenia właściwe – wywołanie zaburzonych głosek. Prawidłową głoskę ćwiczy się następnie w izolacji, sylabach, logatomach oraz wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz w różnych sąsiedztwach fonetycznych.
3. Ćwiczenia automatyzacji wymowy – faza ta służy utrwaleniu prawidłowej artykulacji głosek w wyrażeniach, zdaniach, tekstach w mowie spontanicznej i mowie powieściowej.
4. Terapia jąkania – do terapii bezpośredniej zalicza takie postępowanie terapeutyczne, które służy usuwaniu jąkania, oparte na technikach płynnego mówienia.

Ze środków przewidzianych w budżecie projektu zakupiono laptop ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym terapii logopedycznej, w skład którego weszły:

 • Logopedia – pakiet poszerzony – Programy do diagnozy i terapii logopedycznej:
  • Szereg ciszący,
  • Szereg syczący,
  • Szereg szumiący,
  • Różnicowanie szeregów,
  • Głoska „r”
  • Sfonem – program do badania i terapii słuchu fonemowego
  • Echokorektor – program do terapii zaburzeń mowy
  • Mowa bezdźwięczna – program do terapii dźwięcznych głosek szczelinowych, zwarto-szczelinowych, zwartych
 • Logo-Gry – zestaw 26 gier, które wspomagają i uatrakcyjniają terapię Logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, a także dzieci z autyzmem, mutyzmem i opóźnionym rozwojem umysłowym. Dzięki Logo-Grom dziecko może poznać szerokie możliwości swojego głosu i, dobrze się bawiąc, jednocześnie wziąć udział w bardzo efektywnej terapii.
 • Mówiące obrazki to program przeznaczony do nauki rozróżniania dźwięków. Szczególnie pomocny jest on w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu i rozwoju języka. Pomaga dzieciom uczyć się rozróżniania dźwięków i korzystnie wpływa na rozwój funkcji słuchowych. Mówiące obrazki to program o bardzo atrakcyjnej formie graficznej, zawierający ponad 100 interaktywnych ilustracji i animacji, które dodatkowo urozmaicają proces terapii.
 • Logorytmika jest programem multimedialnym, który pokazuje, jak w ciekawy sposób można wykorzystać muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej. to doskonały i niezwykle przydatny zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka.
 • Cyfrowy korektor mowy to urządzenie służące do poprawy płynności mowy. Jąkanie jest wadą mowy, która potrafi skutecznie utrudnić, a czasami wręcz uniemożliwić komunikację międzyludzką.

Na zakończenie Projektu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Dyplomy oraz prezenty – zestawy pomocy dydaktycznych oraz materiały plastyczne i puzzle.