WSPÓLNIE POKONUJEMY TRUDNOŚCI


 1. O mnie
 2. Oferta
 3. Projekty
 4. Kontakt

Echo-nauka

Kapitał ludzkiUnia Europejska

30 maja 2011 roku dobiegła końca realizacja projektu „ECHO-NAUKA – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej
w Łużnej”.

Projekt Echo Nauka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Numer projektu: POKL.09.05.00-12-138/10

Wnioskodawca oraz instytucja realizująca:
Gabinet Terapii Pedagogicznej „ECHO” Katarzyna Joanna Kawa
ul. 3 Maja 10 38-300 Gorlice, Łużna 407 38-322 Łużna

Projekt miał na celu poprawę wyników w nauce czytania i pisania u 15 uczniów z klas nauczania zintegrowanego poprzez zastosowanie metod terapii pedagogicznej w okresie od 1 października 2010 roku do 31 maja 2011 roku. Pozostałe cele to:

 • wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji;
 • wyeliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji;
 • usprawnienie umiejętności czytania i pisania;
 • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;
 • wykształcenie funkcji w zakresie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni.

Projekt trwał 9 miesięcy, od 1 września 2010 r. w tym zajęcia – 8 miesięcy. Grupę docelową stanowiło 15 uczniów klas 1 – 3 (3 dziewczynki i 12 chłopców) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej.

Na każdego z 15 uczniów objętych projektem przypadło 25 godzin zajęć specjalistycznych z terapii pedagogicznej. Ponadto zorganizowano zajęcia grupowe z biblioterapii, aby dzieci zapoznały się z terapeutyczną wartością tekstów literackich i podczas ich słuchania dobrze bawiły się np. z wykorzystaniem farb (Metoda malowania 10 palcami).

Oddziaływania, którymi zostały objęte dzieci to m.in.:

 • ćwiczenia grafomotoryczne, korekcja brzydkiego pisma, nauka kreślenia liter;
 • wszechstronna terapia trudności występujących podczas czytania;
 • wspomaganie leworęczności występującej u dzieci;
 • zajęcia relaksacyjne mające na celu wygłuszenie negatywnych emocji;
 • terapeutyczna funkcja literatury – bajek i baśni.

Ze środków przewidzianych w budżecie projektu zakupiono materiały dydaktyczne (książki i ćwiczenia), które były wykorzystywane podczas zajęć:

 • Owoce, warzywa i szlaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
 • Mandale: wiosna, lato, jesień, zima. Książeczka do kolorowania dla uczniów klas 0-III
 • Wzory dyktand graficznych. Ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków
 • Zwierzaki – figuraki. Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat.

Zakupiono również laptop z programami wspomagającym terapię pedagogiczną:

 • Sylaba po sylabie,
 • Czytam płynnie,
 • Piszę bezbłędnie,
 • Ortografia to pestka,
 • Dyslektyk 2,
 • Sposób na dysleksję.

Zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej, po zajęciach lekcyjnych, wg ustalonego harmonogramu.

Na zakończenie Projektu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Dyplomy oraz prezenty – zestawy gier komputerowych z serii Akademia Umysłu, w skład którego wchodzą: „Pamięć”, „Postrzeganie”, „Szybkie czytanie”.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia oferowane w ramach projektu – Ankieta + analiza

Galeria