Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Cennik

Poradnia „ECHO” – cennik

(ceny podane w PLN)

1.      Pełna diagnoza psychologiczno – pedagogiczna 350
2.      Diagnoza dysleksji, ryzyka dysleksji wraz z opinią 350
3.      Diagnoza lateralizacji / sprawności grafomotorycznej 80
4.      Badanie dojrzałości szkolnej dziecka wraz z opinią 350
5.      Diagnoza poziomu inteligencji  +badanie organiczne – dzieci i dorośli 150 +90
6.      Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki-dyskalkulii 350
7.     Trening umiejętności wychowawczych(10h, 1-3 osoby, cena za 1 os.)  500
8.      Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie dostarczonej dokumentacji  100
9.    Diagnoza pedagogiczna (pełna) 250
10.  Diagnoza logopedyczna (pełna) 100
11.  Konsultacja psychologiczna (50min)
a.       pierwsza 70,00 i za każde rozpoczęte 15 min dodatkowo 10,00
b.       kolejne 60,00 i za każde rozpoczęte 15 min dodatkowo 10,00
12.  Konsultacja pedagogiczna
a.      pierwsza 60
b.      kolejne 50
13.  Konsultacja logopedyczna
a.      pierwsza 60
b.      kolejne 50
14.  Terapia pedagogiczna (60min) 60
15.  Terapia psychologiczna (50min) 70
16.  Terapia logopedyczna (60min/45min/30min) 70/55/40
17.  Zajęcia dla rozwijające zainteresowania (50min) 65
18.  Trening Pewności Siebie (zajęcia dla dziecka + zajęcia dla rodziców)
a.      indywidualnie 480
b.      grupa 350
19.  Socjoterapia (cena  za 1 osobę)
a.      grupa – zajęcia cały rok szkolny, 1x w tygodniu 30
b.      turnusy grupowe – 30h, 10dni 1000
c.       klasy szkolnej, grupy rówieśniczej 250
20.  Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się (20h, cena za 1 osobę)
a.       szkoła podstawowa i gimnazjum
·         indywidualny 1200
·         grupa (4-6 osób) 880
b.      szkoła ponadgimnazjalna i dorośli
·         indywidualny 1500
·         grupa (4-6 osób) 1000
21.  Terapia zajęciowa (50min)
a.       indywidualna 60
b.      grupowa 40
22.  Zajęcia psychoedukacyjne (60/45min)
a.       indywidualne 70/50
b.      grupowe 40/30

23.  Szkoła dla rodziców i wychowawców (cena za 1 osobę, zniżka 20% dla małżeństw, 40 godzin zajęć-10 spotkań, w cenie podręcznik i ćwiczenia)


24. Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych Gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych – 5 spotkań


25. Terapia EEG Biofeedback  – (cena za 1 sesję dziecko/dorosły)


500


1200


60/75

Informacje dodatkowe:

  • Cennik stanowi informację poglądową – prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji odnośnie bieżącej ceny usługi.
  • W cenę diagnoz wliczone jest wydanie opinii, pisemnej informacji.
  • W cenę zajęć wliczone są materiały i pomoce dydaktyczne.
  • Dla osób bądź placówek korzystających z oferty – korzystne rabaty.
  • Możliwość dojazdu na zajęcia.